Vem är och vad tycker våra kunder?

Vi bidrar till ett framgångsrikt bygge!

Vi är annorlunda - Vi kallar det service!

Erfarenhet

Vi har mer än 20 års erfarenhet av komplexa byggen där vi bidragit med vår kompetens och erfarenhet inom ett antal områden i att etablera en byggarbetsplats. Framför allt är vi specialister på byggström!  Vi vet hur en arbetsplats ska dimensioneras så att effekten blir maximal och att kostnader samtidigt hålls nere. 

Kompetens

Samlat i bolaget har vi en mängd olika kompetenser både ifrån bygg- och elindustrin men även från andra branscher såsom IT branschen. Genom denna mix av kompetenser tror vi oss kunna tillföra nya och värdefulla perspektiv till våra kunder!

Vi är ett dedikerat gäng med olika bakgrunder, nationaliteter och åldrar. Att bara lova sådant som vi kan hålla och hålla sådant som vi lovat - är en grundläggande del av vår verksamhet!
Det kan vara så enkelt som att komma i tid, svara i telefon eller återkoppla på ett samtal.  För oss är detta en naturlig del av vår vardag - Vi kallar det SERVICE!

Service